Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Miroslav Kůra (CZ)