Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Heinz Hörtzsch (DD)