Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ladislav Štros (CZ)