Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Andrei Agoston (RO)