Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

László Gyimesi (HU)