Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Pierre Colombo (CH)