Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Kálmán Dráfi (HU)