Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Peter Michalica (SK)