Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Adolf Vykydal (CZ)