Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Michel Bassine (BG)