Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Péter Mura (HU)