Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Boris Vybíral (CZ)