Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Igor Gavryš (SU)