Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Kamila Klugarová (CZ)