Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Aladár Móži (SK)