Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Karel Berman (CZ)