Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Eduard Haken (CZ)