Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Gerhardt Auer (SK)