Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Heinz Lohan (DE)