Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ján Mária Dobrodinský (SK)