Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Hans Haselböck (AT)