Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Anna Penna (IT)