Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Peter Schreier (DD)