Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Václav Smetáček (CZ)