Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Mario Klemens (CZ)