Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Laureát MTMI 72 (??)