Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Wolfgang Schneiderhan (AT)