Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Rotraud Hansmann (AT)