Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Emil Gilels (SU)