Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Michal Karin (SK)