Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ladislav Holoubek (SK)