Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ondrej Malachovský (SK)