Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Alfonz Bartha (HU)