Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jozef Hanák (SK)