Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Marek Kopelent (CZ)