Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Peter Toperczer (SK)