Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Kornel Hájek (SK)