Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jean-Pierre Jumez (FR)