Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Alois Klíma (CZ)