Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Milan Bauer (SK)