Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Peter Wöpke (DD)