Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Vladimír Mikulka (CZ)