Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Emil Čakarov (BG)