Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Wolf-Dieter Batzdorf (DD)