Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Peter Dvorský (SK)