Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Július Gyermek (SK)