Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Juraj Martvoň (SK)