Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Yvetta Czihalová (CZ)