Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Klára Havlíková (SK)