Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Zdeněk Bílek (CZ)